Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Billund Kommune

Byrådskandidat Radikale Venstre Billund

Daisy Nykjær-Andersen


  • 41 år, bor i Grindsted

  • Selvstændig (DNA Erhvervspsykologi)

  • Gift med René, sammen har vi tre sønner, én på 12 ½ år og tvillinger på 11 år. 


Hvad bragte mig ind i politik:

Politik har altid været en del af mit barndomshjem, og min interesse for politik har været der så langt tilbage, jeg kan huske. Da mine tre drenge gik i daginstitution og byrådet var i gang med at træffe beslutninger på området, uden langsigtede perspektiver og med udgangspunkt i urigtige beregninger, da faldt det mig helt naturligt at bidrage aktivt til debatten med læserbreve og høringssvar. 

Jeg har valgt at opstille for Radikale Venstre, da vi supplerer hinanden godt, når vi diskuterer de udfordringer samt muligheder vi ser, Billund Kommune står overfor. 

Hvorfor ønsker jeg at blive valgt?

Fordi jeg ganske enkelt gerne vil være med der, hvor beslutningerne bliver taget. Jeg vil gerne bidrage til den fortsatte udvikling af mit lokalområde og præge min kommune i en retning, hvor der er fokus på børn, skole og uddannelse samt et godt psykisk arbejdsmiljø for medarbejdere.

 

Billund Kommune er på mange områder en god kommune og er lykkes med mange ting – men der er stadig områder, hvor vi trænger til at blive endnu bedre. Vi skal være en sammenhængende, autentisk og handlekraftig kommune. 

Vores budgetter skal arbejde for kerneopgaverne, et godt ældreområde, dagtilbud og skolevæsen, og en forvaltning, der samarbejder på tværs uden at stirre sig blind på opfyldelse af egen budgetoverholdelse - så borgerne får en værdig og brugbar service. Vi skal arbejde med et helhedsorienteret syn på familier, der har brug for kommunen på tværs af afdelinger.  

 

Uanset hvilket parti, der er i absolut flertal, er det en usund tilstand for den demokratiske debat. Mit ønske er dialog og samarbejde – på tværs i byrådet - mere samskabende borgerinddragelse og en tydelig retning for arbejdet med helhedsorienterede indsatser i kommunen (silo og ”plejer” skal væk). Vi skal træffe beslutninger, der er gennemtænkt og debatteret, vi skal på tværs sikre kvaliteten og den praktiske udførelse af tilbuddene i Billund Kommune. Hvis vi skal lykkes med ambitionerne, skal de følges af ressourcer. 

Vi skal væk fra kun at drøfte budgetter ud fra forvaltningens nøgletal til en praksis, hvor vi tør inddrage de personer, der mærker nøgletallene på egen krop. 

 

Der skal fokus på et bedre psykisk arbejdsmiljø i hele Billund Kommune – vi skal udvikle en robust og ressourcestærk kultur i hele kommunen. Trivsel, dialog og samarbejde skal på dagsordenen. Tryghed, værdighed, respekt og tid til dialog for medarbejdere og de borgere, de er i kontakt med, uanset alder. Og det er vigtigt, at vi sikre at medarbejderne er involverede i strategierne – hvis vi fremover vil bedre i mål med at implementerer dem.

 

Vi skal investere i vores daginstitutioner og skoler og derved gøre det muligt for medarbejderne at give børnene – vores fremtid – den bedste start i livet. 

Vi skal stræbe efter at leve op til visionen Børnenes Hovedstad - ALLE børn skal have de bedste muligheder for at udvikles, lære og trives – ved at investere ambitiøst, og have tillid samt respekt for pædagoger og læreres faglighed. 

Vi skal, også på landsplan, klare os rigtig godt på daginstitutions- og skoleområdet. Koncepter og drypvise projekter er dyre og skaber ikke den ønskede effekt på sigt! Flere to-lærer ordninger og pædagoger ind i folkeskolen, og minimumsnormeringer i dagtilbud - praksis skal vise, at vi vil være familiens bedste valg. 

 

Husk at det gør en forskel at stemme personligt!