Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Billund Kommune

Det går jo meget godt

Snart er der kommunalvalg, men inden da skal budget for 2018 forhandles på plads (og overslag over de efterfølgende år).

Vi er en rig kommune på mange måder - f.eks. lav arbejdsløshed, ingen gæld og sunde virksomheder.

Hvad er det så de Radikale bl.a. kan og vil:

  • vi ønsker at støtte op om den tidlige indsats, vi skal satse endnu på at vi har hænder nok (og de rigtige hænder) i vores daginstitutioner.
  • handling omkring udførsel af vores vision for "børnenes hovedstad" - vi har et mål om at være førende på dette område. Så lad os dog sammen sætte nogle konkrete måltal - f.eks. antal elever per klasse, arbejde aktivt med lærernes sygefravær - tilsikre at undervisningen sker af fagfolk - inddrage pædagogerne i indskoling (altid to voksne per klasse) - vi ønsker at være meget mere konkrete på området.
  • vi ønsker at udfordre servicerammen til gavn for Jer borgere, før vi lover skattelettelser.
  • vi ønsker at sætte vores offentlige ansatte "fri". Gå efter det som giver deres arbejde mening. Med nærvær, ansvarlighed og respekt - væk med regneark og konsulenter.

Vi har bestemt også ønsker til anlægsinvesteringer - bl.a. en hal mere ved Billund Idrætscenter (som ikke er indtænkt i hverken budget for 2018 eller overslagsårene) + ny rytterstue ved Grindsted Rideklub.
Vi ændrer ikke alt dette alene, men jo stærkere et mandat vi får, jo mener power har vi at forhandle med.
Snart drukner valgkampen i læserbreve. Jeg håber at jeg har vist hvor jeg står og hvor mine grænser går - jeg har forsøgt at dele holdninger og synspunkter gennem de seneste år.
Nyt ståsted i Radikale Venstre, og her handler det i sidste ende om sund fornuft og mavefornemmelse - og så handler det om mennesker.
 

Med venlig hilsen
Ulrich Kristensen
Byrådsmedlem for Radikale Venstre i Billund Kommune

Adr.: Lillevang 118, 7190 Billund
Tlf.: 60933758