Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Billund Kommune

ET GRØNNERE, FRIERE OG STÆRKERE DANMARK

Radikale Venstres valgudtalelse er vedtaget af Hovedbestyrelsen den 12. maj 2019.


Danmark står overfor et afgørende valg. Mellem mere af det samme og en ny retning for Danmark.


Flere års trampen på stedet har efterladt landet med uløste klimudfordringer. Med udsultede uddannelsesinstitutioner og en voldsom stigning i antallet af fattige børn. Med spildte milliarder brugt på symbolpolitik i et kapløb om at tækkes dem, der har gjort det til et politisk projekt at gøre livet så uudholdeligt som muligt for de mennesker, der er kommet til vores land. Tilbage står vi med stigende temperaturer, en flosset retsstat og en splittet befolkning.


Det er ikke et Danmark, vi kan være bekendt. Hverken over for andre eller over for os selv. Befolkningen har mistet tilliden til, at politik kan skabe den forandring, de så længe har kaldt på. Det skal være slut nu.


I udspillet FREMAD har vi samlet 132 radikale bud på det grønnere, friere og stærkere Danmark, vi kan skabe, hvis vi leder landet med mod, ambitioner og udsyn.


Vi vil stå fast på vores fælles værdier, ansvaret for hinanden og den verden, vi lever i. På udsyn og hensyn. På, at mod og mening igen skal tegne politik. Fordi der er så hårdt brug for at sætte den nyttesløse symbolpolitik stolen for døren. Vi vil gøre op med ambitionsløse klimamål og hjerteløse forhold for de mest udsatte. Og vi vil være et nyt håb til alle dem, der i dag er modløse og partiløse.


Derfor peger vi på et nyt flertal efter valget.


VI PEGER PÅ ET OPGØR


med symbolpolitik og statsministerkandidater, der vil gøre, sige og mene hvad som helst for at komme til. Med sort snak og slatne klimaambitioner. Med integrationsstop, grænsekontrol, uddannelseslofter, fattigdomsydelser, dobbeltstraf, vildsvinehegn, burkaforbud, håndtrykskrav, stopprøver i børnehaveklassen og symbol-øer til 759 mio. Det er tid til forandring.


VI PEGER PÅ LØSNINGER


på de virkelige problemer. Størst og vigtigst er kampen for klimaet og mod forureningen af vores vand, luft og natur. Løsningerne ligger ligefor. Ren grøn strøm og varme. Et grønt og giftfrit landbrug. Mere vild og varieret natur. Elbiler på vejene.


VI PEGER PÅ EN NY RETNING


mod et grønnere, friere og stærkere Danmark. Hvor vi igen er grønnest i verden. Hvor vi med flere pædagoger får tid til at give alle børn en god start på livet. Hvor skolen er fri for test, trit og tvang og hvor uddannelse er for alle, hele livet. Hvor integrationen faktisk lykkes, fordi vi bor og arbejder sammen. Hvor den enkelte borgers sundhed optimeres i et frugtbart samarbejde mellem regioner og kommuner. Hvor vi samarbejder med vores naboer i Europa fremfor at vende dem ryggen. Et Danmark båret af stærke værdier, der giver den enkelte frihed og fællesskabet styrke.


VI PEGER PÅ VÆRDIERNE


fordi de skrider under os. Vi står fast på frisind, solidaritet og udsyn, når andre giver køb. Hvor velfærdsområder er underlagt demokratisk styring. Danmark skal være en retsstat, hvor alle er lige for loven. Hvor danske statsborgere ikke forhindres i at bo i deres eget land med dem de elsker. Og hvor vi tager vores del af ansvaret for verdens forfulgte i samarbejde med vore naboer, så vi ikke igen mister kontrollen, når nøden er størst.


VI PEGER FREMAD


Vi stiller ikke krav om, at alt skal være nøjagtig, som vi foreslår, men vi kræver enighed om en ny retning med bedre integration, råd til flere pædagoger og bedre uddannelser, færre fattige børn og et stærkere engagement i de fælles løsninger på de store udfordringer, som ingen lande kan klare selv.


Radikale Venstre går til valg i tillid til og kamp for, at der efter et valg vil kunne samle sig et sådant flertal for en ny retning.