Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Billund Kommune

Generalforsamling i Radikale Venstre i Vejen Kredsen

Generalforsamling i Radikale Venstre i Vejen Kredsen


Tidspunkt: lørdag d. 21. april 2018 kl. 10.30.


Sted: Hovborg Kro, Holmeåvej 2, 6682 Hovborg.


 


Dagsorden: • Valg af dirigent og stemmetællere

 • Formandens beretning ved Hans Jørgen Skriver

 • Forelæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Karen Margrethe Christensen (som på grund af fravær har overgivet det til Karen Knudsen)

 • Fastlæggelse af kontingent til kredsen

 • Behandling af indkomne forslag

 • Drøftelse af arbejdsplan for det kommende år

 • Valg af formand

 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. (NB! I de seneste år har generalforsamlingen støtter op om, at det er de to lokalforeningsbestyrelser for hhv. Vejen og Billund, som udgør kredsbestyrelsen for Vejen Kredsen).

 • Valg af suppleanter for 1 år

 • Valg af revisor for 2 år

 • Valg af 1 revisorsuppleant

 • Valg af folketingskandidat. Hans Vestager har opfordret til, at vi i nærmeste fremtid finder en ny kandidat. Daisy Nykjær-Andersen, Grindsted foreslås som ny folketingskandidat i Vejen Kredsen.

 • Drøftelse af hvordan det næste folketingsvalg forberedes og gennemføres i Vejen Kredsen. Det skal jo afholdes senest medio juni 2019.

 • Evt.


 


Venlig hilsen og på gensyn


Hans Jørgen Skriver, formand for Radikale Venstre i Vejen Kredsen