Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Billund Kommune

Generalforsamling Radikale Venstre Billund kommune

Generalforsamling i Radikale Venstre i Billund kommune


Tidspunkt: onsdag d. 3. april kl. 18.00


Sted: Hovborg Kro, Holmeåvej 2, 6682 Hovborg


Dagsorden: • Valg af dirigent og mødesekretær

 • Formandens beretning ved Hans Jørgen Skriver

 • Forelæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Inger Refstrup

 • Fastlæggelse af kontingent

 • Behandling af evt. indkomne forslag

 • Valg af formand: Hans Jørgen Skriver er på valg

 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Niels Kristian Refstrup og Dawn Marie Mortensen er på valg) og 2 suppleanter for 1 år

 • Valg af revisor (Henning Kristensen er på valg) og valg af revisorsuppleant

 • Valg af delegerede til storkredsforsamlingen

 • Valg af delegerede til regionsforsamlingen

 • Valg af delegerede til landsmødet

 • Valg af repræsentant fra Billund Kommune til storkredsens bestyrelse.

 • Evt.


Aftenen starter med, at der serveres smørrebrød og øl/vand. I forbindelse med generalforsamlingen i Billund Kommune er der kaffe og småkager. Dette traktement koster 150 kr. Derefter afholdes der generalforsamling i Vejen kredsen.


På gensyn og venlig hilsen

Hans Jørgen Skriver

Formand for Radikale Venstre i Billund kommune.