Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Billund Kommune

Generalforsamling Radikale Venstre Vejen Kredsen

Generalforsamling i Radikale Venstre i Vejen Kredsen


Tidspunkt: onsdag d. 3. april kl. 18.00.


Sted: Hovborg Kro, Holmeåvej 2, 6682 Hovborg.


Dagsorden: • Valg af dirigent og stemmetællere

 • Formandens beretning ved Hans Jørgen Skriver

 • Forelæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Karen Margrethe Christensen

 • Fastlæggelse af kontingent til kredsen

 • Behandling af indkomne forslag

 • Drøftelse af arbejdsplan for det kommende år

 • Valg af formand

 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. (NB! I de seneste år har generalforsamlingen støtter op om, at det er de to lokalforeningsbestyrelser for hhv. Vejen og Billund, som udgør kredsbestyrelsen for Vejen Kredsen).

 • Valg af suppleanter for 1 år

 • Valg af revisor for 2 år

 • Valg af 1 revisorsuppleant

 • Valg af folketingskandidat. Daisy Nykjær-Andersen, Grindsted foreslås genvalgt som folketingskandidat for Vejen Kredsen.

 • Drøftelse af hvordan forårets to  valgkampe gennemføres (valg til Folketinget og til EU-Parlamentet) – hvor vi jo kun kender datoen d. 26. maj til EU - parlamentsvalget

 • Evt.


Venlig hilsen og på gensyn

Hans Jørgen Skriver,

formand for Radikale Venstre i Vejen Kredsen