Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Billund Kommune

Referat fra generalforsamling i Radikale Venstre i Billund kommune

Referat fra: Generalforsamling i Radikale Venstre i Billund kommune
Tidspunkt: onsdag d. 3. april kl. 18.00
Sted: Hovborg Kro, Holmeåvej 2, 6682 Hovborg

 1. Valg af dirigent og mødesekretær

 Åge Thomsen valgt til dirigent og Inger Refstrup tager referat.

 1. Formandens beretning ved Hans Jørgen Skriver

2018 var et relativt roligt år. 26 betalende medlemmer. Nye indmeldelser kommer i bølger – især ved valg. Målet er at runde 30 medlemmer i løbet af det kommende år. Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder (åbne møder) – nogle er politiske formøder for kommunalbestyrelsesmøder. Hvilken form ønskes:  fyraftens- eller aftenmøde??

Vi har 2 professionelle byrådsmedlemmer Mads og Daisy. I forbindelse med, at Ulrik trak sig som byrådsmedlem tiltrådte suppleanten Daisy. Overdragelsen foregik uden problemer og Daisy klarer det godt. Daisy vil blive set de næste 3 mdr. idet hun stiller op til folketingsvalget.

Målinger p.t. til EU-valget siger 11,9% til RV

Vi har en hjemmeside, som Karl redigerer – derudover bruger vi Facebook. Stor tak til Karl.

Ved landsmødet deltog 5 personer.  Niels Kristian repræsenterer os i storkredsbestyrelsen. Niels Kristian og Inger repræsenterede os ved storkredsårsmødet.

Tak til alle, der været aktive i foreningen.

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Inger Refstrup

Intet at bemærke saldo pr. ultimo 2018 kr. 3.331,55 kopi af regnskab medføler

 1. Fastlæggelse af kontingent

Uændret kr. 400,00 pr. år – kr. 380,00 hvis betalingen er tilmeldt PBS        

 1. Behandling af evt. indkomne forslag

Ingen forslag

 1. Valg af formand: Hans Jørgen Skriver er på valg 

Hans Jørgen blev genvalgt

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Niels Kristian Refstrup og Dawn Marie Mortensen er på  valg) og 2 suppleanter for 1 år (Ulla Berg Boisen og Mogens Hargaard er på valg)

Alle blev genvalgt

 1. Valg af revisor (Henning Kristensen er på valg) og valg af revisorsuppleant

Henning Kristensen blev valgt til revisor

 1. Valg af delegerede til storkredsforsamlingen

Inger og Niels Kr. blev valgt

 1. Valg af delegerede til regionsforsamlingen

Inger og Niels Kr. blev valgt

 1. Valg af delegerede til landsmødet

Mads og Daisy blev valgt

 1. Valg af repræsentant fra Billund Kommune til storkredsens bestyrelse.

Niels Kr. blev valgt

 1. Eventuelt

Mads foreslår, at der skal fokus på at få unge mennesker som medlemmer. Stille pagoden op, når valget er offentliggjort.

Referent:  Inger Refstrup

Regnskabet 2019