Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Billund Kommune

Referat fra generalforsamling Radikale Venstre Vejen Opstillingskreds

Referat fra generalforsamling i Radikale Venstre i Vejen Opstillingskreds.
Tidspunkt: onsdag d. 3. april kl. 18.00.
Sted: Hovborg Kro, Holmeåvej 2, 6682 Hovborg.

Hans Jørgen Skriver bød velkommen.

 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Åge Thomsen blev valgt til dirigent – der blev ikke valgt stemmetællere. Inger Refstrup tager referat.

 1. Formandens beretning ved Hans Jørgen Skriver

Stilhed før stormen. Folketingskandidat Daisy Nykjær-Andersen har plakater parat, samt blomsterfrø og visitkort. Hun får hjælp fra Kolding/Rune til at hænge 100 plakater op i Vejen Kommune. 

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Karen Margrethe Christensen

Regnskabet godkendt – beholdning ultimo 2018 kr. 314,24

 1. Fastlæggelse af kontingent til kredsen

Intet kontingent.

 1. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 1. Drøftelse af arbejdsplan for det kommende år.

Der skal skrives læserbreve med nogle synspunkter: for dårlig undervisning p.g.a. 2% nedskæring – Grindsted forurening – Sundhedsreform.  Nedsætte et udvalg bestående af de 2 formænd samt de 2 næstformænd fra de 2 kommuneforeninger og Daisy. Sørge for at lave nogle events med en kendis og Daisy.

 1. Valg af formand.

De 2 formænd fra de 2 kommuneforeninger er formænd – Hans Jørgen Skriver og Hans Elbæk

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. (NB! I de seneste år har generalforsamlingen støtter op om, at det er de to lokalforeningsbestyrelser for hhv. Vejen og Billund, som udgør kredsbestyrelsen for Vejen Opstillingskreds).

Fortsætter uændret

 1. Valg af suppleanter for 1 år.

Jævnfør punkt 8.

 1. Valg af revisor for 2 år.

Karen Knudsen og Hans Elbæk blev genvalgt

 1. Valg af 1 revisorsuppleant.

  Hardy Overgård Poulsen blev valgt.

 1. Valg af folketingskandidat. Daisy Nykjær-Andersen, Grindsted foreslås genvalgt som folketingskandidat for Vejen Opstillingskreds.

Daisy blev genvalgt

 1. Drøftelse af hvordan forårets to valgkampe gennemføres (valg til Folketinget og til EU-Parlamentet) – hvor vi jo kun kender datoen d. 26. maj til EU – parlamentsvalget

Hans Jørgen foreslår at plakatophængning foregår især på lokalniveau

Kandidat- og stillerliste:  udfyldes og sendes til storkredsen

Henrik foreslår halmballer m/banner af Daisy opstilles på en mark i nærheden af motorvejen.

 1. Eventuelt.

Daisy får ordet. På visitkortene skrives 3 statements: Klima, Uddannelse, Integration.

Daisy har svært ved at Danmark ikke accepterer kvoteflygtninge – går ind for mere menneskelighed idet det kan være svært for herboende flygtninge at vende tilbage og blive repatrieret – især for børnene, der er vokset op i Danmark.

Der skal uddannes flere - bl.a. soci-assistenter – vi har svært ved på nuværende tidspunkt at rekruttere nok.

For dårlig undervisning p.g.a. 2 % nedskæring. Grindsted forureningen og sundhedsreformen er også mærkesager. Klima er også mærkesag.

Ovenstående bør indgå i RV´s hjemmeside

Referent:  Inger Refstrup