Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Billund Kommune

Ulige vilkår for foreninger i Billund kommune

Høringssvarene fra foreninger i forbindelse med høring om den nye ressourcemodel for haller og stadions afslører to utidssvarende forhold, som Radikale mener, bør gives et serviceeftersyn.


Det virker ikke for det første ikke rimeligt, at det at drive forening i Billund Kommune sker på ulige vilkår alene afgjort af, om idrætten foregår i en hal eller udendørs. Man kan ikke andet end have respekt for det arbejde, der foregår i alle idrætsforeninger, men når nogle foreninger i praksis skal finde tusindvis af kroner inden sæsonstart til halleje, mens andre ikke betaler for leje af anlæg, er det nærliggende at se på, hvordan man skabe ensartede forhold. Det virker ganske enkelt forkert at forfordele nogle foreninger frem for andre. Ville det ikke være rimeligt at foreslå, at alle foreninger som udgangspunkt modtog samme procent-andel i støtte på leje af idrætsfaciliteter og anlæg? Eventuelt indfaset over en 3-årig periode i dialog med foreningerne?


For det andet, mener Radikale, at vi bør afskaffe 25 års-reglen, da mange foreninger som følge af reglen ikke er interesserede i at udbyde idræt til ældre, eftersom tilgang af ældre medlemmer forringer foreningens tilskudsmuligheder fra Billund Kommune. Det gør reglen utidssvarende, fordi den står i vejen for idrætsaktiviteter for en ældre generation, der aldrig har haft større ønsker om at dyrke idræt end i disse år. 25 års-reglen virker direkte modsatrettet i forhold til Billund Kommunes egen opgave ift. sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, hvor foreningerne burde være en naturlig samarbejdspartner. Kunne man finde andre kriterier for tilskuddene som i stedet for at straffe foreninger for at gøre en positiv forskel for idrætsaktiviteterne for en bestemt aldersgruppe, kunne indrettes, så konkrete initiativer for unge idrætsudøvere i stedet blev belønnet?


Vi tror i Radikale Venstre på, at tiden er moden til at kigge på tilskudsmodellen for foreningerne i Billund Kommune. Og vi tror på, at det bedste resultat opnås i dialog med foreningerne – gerne i et paragraf 17, stk. 4 -udvalg. 


Byrådskandidat for Radikale Venstre

Mads Søbye Helbo